WAAR KUNT U TERECHT VOOR VERLIES- EN ROUWBEGELEIDING?

IK HOOR EN ZIE JE!

v e r l i e s - e n r o u w b e g e l e i d i n g

Ine van den Berg
Bethlehemstraat 23
6041 EB Roermond

Ine van den Berg

T: 06 – 13 82 23 23
@: info@ikhoorenzieje.nl
W: www.ikhoorenzieje.nl

KvK: 542.43.505
BTWnr: 111704649B01

Aspirant lid: NFG

Wij voldoen aan de technische en organisatorische voorwaarden om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mocht u vragen hebben dan kunt u graag vrijblijvend contact met mij opnemen.