WAAR KUNT U MET UW KIND TERECHT VOOR KINDERCOACHING?

IK HOOR EN ZIE JE! 
k i n d e r c o a c h i n g


Ine van den Berg

Bethlehemstraat 23
6041 EB Roermond

Ine van den Berg

T: 06 – 13 82 23 23
@: info@ikhoorenzieje.nl
W: www.ikhoorenzieje.nl

KvK: 542.43.505
BTWnr: 111704649B01

Aangesloten bij Adiona, platform voor kindercoaching Licentie voor het werken met het COACHEE spel.

Wij voldoen aan de technische en organisatorische voorwaarden om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u graag vrijblijvend contact met mij opnemen.