HOE WERKT KINDERCOACHING?

Wat doet een kindercoach eigenlijk? En hoe werkt het?

Stap 1 – de voorbereiding
Tijdens een eerste uitgebreide kennismaking met de ouder / verzorger erbij wordt een globaal beeld gevormd van het kind, de situatie en de hulpvraag. Na een 1 op 1 gesprek met het kind, ontvangen de ouders een advies over het plan van aanpak.

Stap 2 – de kindercoaching
De kindercoach werkt met beproefde spelvormen, gesprekstechnieken en creatieve werkvormen met uw kind samen. In (gemiddeld 6-8) sessies van een uur worden frustraties geanalyseerd. Het kind leert kwaliteiten in bepaalde situaties in te zetten en te gebruiken.

Stap 3 – verbetering en evaluatie
Het kind voelt zich weer lekker in zijn of haar vel. Voelt zich gehoord en gezien. Tijdens de eindevaluatie wordt teruggeblikt op het proces. Ouders ontvangen een schriftelijke evaluatie en kinderen ontvangen een diploma.

“Een kind heeft van nature al heel veel kwaliteiten. Als een kind zich hiervan bewust is, kan het beter omgaan met prikkels die frustreren. Een kindercoach kan helpen dit aan te leren.”Kindercoaching Roermond